Tổng hợp số liệu quí 2 năm 2013

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUÍ II/2013

 

 

 

 

 

 

I.CÔNG TÁC TỔ CHỨC

 

 

 

Tăng

Giảm

Hiện có

1

Số Chi, tổ Hội

 

2

 

27

2

Số nhân viên tham gia Hội

người

 

 

1.023

3

Số hội viên được cấp Thẻ

người

 

 

999

4

Số hội viên mới

người

44

 

0

5

Tình nguyện viên

người

 

 

200

6

Chăm lo cho hội viên khó khăn

lượt

 

 

18

 

 

VND

 

 

12.250.000

II.CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

 

 

Cộng

1

Số buổi tuyên truyền

buổi

 

 

0

 

Số người dự

người

 

 

0

2

Phát tờ bướm

tờ

 

 

0

3

Gửi tin web thành Hội

tin

 

 

3

4

Phát hành Bản tin, Thông tin nội bộ

bản

 

 

90

III.CÔNG TÁC KIỂM TRA, HUẤN LUYỆN

 

 

 

 

 

Cộng

1

Kiểm tra tài chính Hội

lần

 

 

1

2

Kiểm tra Điều lệ Hội

lần

 

 

1

3

Tổ chức huấn luyện

lần

 

 

0

4

Trị giá công tác huấn luyện

VND

 

 

0

IV.CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

 

 

Tại TP.HCM

Tại các tỉnh

Tổng cộng

 

Lượt người được chăm lo

người

 

8.502

8.502

 

Trị giá công tác xã hội

VND

 

529.525.000

529.525.000

1

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NHÂN ĐẠO

lượt

 

7.987

7.987

 

 

VND

 

364.325.000

364.325.000

1,1

Chăm lo Tết

lượt

 

0

0

 

 

VND

 

0

0

1,2

TCTX trẻ mồ côi, khuyết tật, người khó khăn

lượt

 

340

340

 

 

VND

 

60.000.000

60.000.000

1,3

Chăm lo thường xuyên cho người già

lượt

 

795

795

 

(khám bệnh, cấp thuốc)

VND

 

 

0

1,4

TCĐX: thăm, tặng qùa, giúp hỏa hoạn,..

lượt

 

650

650

 

 

VND

 

168.000.000

168.000.000

1,5

Xây Nhà tình nghĩa

căn

 

0

0

 

 

VND

 

0

0

1,6

Nhà Tình thương, Sửa chữa nhà

căn

 

0

0

 

 

VND

 

0

0

1,7

Hỗ trợ vốn sản xuất

hộ

 

0

0

 

 

VND

 

0

0

1,8

Suất cơm, cháo,.. cho bệnh nhân nghèo

lượt

 

6.200

6.200

 

 

VND

 

93.000.000

93.000.000

1,9

Học bổng

suất

 

0

0

 

 

VND

 

0

0

1,10

Giúp nạn nhân thiên tai

suất

 

0

0

 

 

VND

 

0

0

1,11

Công trình XHNĐ khác

c.trình

2

0

2

 

 

VND

43.325.000

0

43.325.000

2

CHĂM LO GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN CĐDC

người

 

515

515

 

 

VND

 

165.200.000

165.200.000

V. CHĂM SÓC SỨC KHỎE

 

 

 

Tại TP.HCM

Tại các tỉnh

Tổng cộng

 

Lượt người được chăm lo

lượt

153

2.426

2.579

 

Trị giá công tác xã hội

VND

28.540.000

489.880.000

518.420.000

1

Khám chữa bệnh tây y miễn phí

lượt

153

2.426

2.579

 

 

VND

28.540.000

489.880.000

518.420.000

2

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe khác

lượt

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

VI.PHONG TRÀO HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

 

 

 

 

 

Cộng

1

Tổ chức ngày hiến máu tình nguyện

ngày

 

 

1

2

Số đơn vị máu (qui = 250ml/đv)

đơn vị

 

 

102

3

Số lượt người tham gia

lượt

 

 

77

4

Trị giá

VND

 

 

45.675.000

VII.XÂY DỰNG QUỸ HỘI

1

Tồn quỹ quí trước chuyển qua

VND

259.202.000

2

Thu trong quí

VND

101.829.000

3

Chi trong quí

VND

120.643.000

 

Riêng chi phí quản lý chương trình

VND

4.650.000

4

Chuyển qua quí sau

VND

240.388.000

 

QUỸ DỰ PHÒNG

VND

150.000.000

 

TỔNG GIÁ TRỊ HOẠT ĐỘNG

VND

1.105.870.000

 

TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG

 

11.176

 

GIÁ TRỊ NHÂN ĐẠO BÌNH QUÂN

VND

1.081.007Không hoàn thành nhiệm vụ vì thiếu công trình khoa học
Nhiều viên chức ở TP.HCM hiện nay bị xem là “không hoàn thành nhiệm vụ” vì quy định phải có ít nhất một công tr...
Họ tên Năm sinh Nghề nghiệp Số lần
Phạm Quốc Hùng 1965 Bác sĩ 67
Hà Tiếu Anh 1965 39
Đỗ Thị Mỹ Hồng 1965 Nhân viên 32
Nguyễn Ngọc Thúy 1961 Nhân viên 30
Nguyễn Quế Hương 1984 Hộ sinh 28
Tô Thị Lý Mới 1961 Nữ hộ sinh 26
Trần Thị Ngọc Trang 1974 Nhân viên 26
Đặng Lê Dung Nghi 1972 Cử nhân 23
Dương Hoàng Anh 1980 Bác sĩ 22
Nguyễn Anh Đào 1963 Hộ sinh 21